Linki


 Godziny otwarcia

Godziny otwarcia Przedszkola
Poniedziałek - Piątek, 6:00 - 16:30

Godziny otwarcia Żłobka
Poniedziałek - Piątek, 6:00 -  16:30


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA

 

600 - 700

Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

700 - 815

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, służące realizacji pomysłów (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy dydaktyczne).

Ćwiczenia poranne.

815 - 830

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

830 - 900

I śniadanie

900 - 1115

Zajęcia inspirowane przez nauczyciela rozwijające aktywność dzieci, realizowane w sali lub na powietrzu i zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

Zabawy swobodne i organizowane, w sali lub na powietrzu. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, eksperymenty, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – zabawy swobodne, gry i zabawy ruchowe w salach.

Zabawa ruchowa.

1115 - 11 30

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

11 30 - 12 00

II drugi posiłek (zupa + dodatki).

12 00 - 14 00

Rożne formy relaksacji.

Organizowane i inspirowane sytuacje edukacyjne sprzyjające dziecięcej aktywności.

Zabawy swobodne dzieci.

W zależności od potrzeb praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna, z dzieckiem zdolnym i mającym kłopoty. Religia, rytmika.

W zależności od potrzeb – obserwacja pedagogiczna.

13 45 - 14 00

Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

14 00 - 14 20

III posiłek (drugie danie).

15 00 - 16 30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze: swobodne, inspirowane lub organizowane przez nauczyciela, kontakty okolicznościowe.

 

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 7:00 -12:00

 

Napisz do nas!

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6-latek